อุตสาหกรรมการพิมพ์และการโฆษณาหนังสือ-4

ใรตอนปลายศตวรรษที่17 จำนวนประชากรในกรุงเกียวโต โอซาก้า และโตเกียวมีมากพอ ๆ กัน (ในสมัยนั้นโตเกียวมีประชากรประมาณ 5 แสนคน) แต่ต่อมาประชากรในกรุงโตเกียวมีเพิ่มมากขึ้น ในที่สุดศูนย์กลางวัฒนธรรมญึ่ปุ่นจึงยายจากกรุงเกียวโตและโอซาก้าไปอยู่ที่โตเกียวแทน จึงทำให้ภาษาโตเกียวเคยถือว่าเป็นภาษาท้องถิ่นภาษาหนึ่ง กลับมีความสำคัญมากขึ้นในทางด้านวรรณคดีและทางด้านวัฒนธรรม ในสมัยโตะคุงะวะ โตเกียวมีชื่อว่า เอะโดะ

อุตสาหกรรมการพิมพ์และการโฆษณาหนังสือ-3

ใรสมัยเอะโดะ การอ่าน การเขียนและการดีดลูกคิด เป็นความรู้และเทศนิคที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชนในการประกอบธุรกิจการงานทุกชนิด จึงมีโรงเรียนสอนวิชาเหล่านี้ทั่วประเทศ และในตอนต้นศตวรรษที่ 18 เฉพาะในกรุงโตเกียว มีโรงเรียนประเภทดังกล่าวอยู่ถึง 800 กว่าแห่งแม้แต่คงรับใช้ก็เริ่มเขียนโคลงกัน แสดงว่าจำนวนคนที่อ่านหนังสือออกมีเพิ่มมากขึ้น แต่เดิมหนังสืออ่านเล่นจะพืมพ์จำหน่ายครั้งละร้อยหรือสองร้อยเล่ม แต่สำหรับเรื่องเมืองชิมิซุ ซึ่งพิมพ์จำหน่ายในปี ค.ศ.1638 พิมพ์ครั้งเดียวถึง 3000 เล่ม ในขณะเดียวกัน หนังสือพิมพ์เอกชนก็เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองโอซากาและโตเคียว

พื้นที่ฟรี

ปฏิทิน
12 | 2019/01 | 02
อัง พฤ
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
google1
ความคิดเห็นล่าสุด
ข้อมูลส่วนตัว

ครร

Author:ครร
ขอต้อนรับเข้าสู่ FC2

หมวดหมู่
search
ไอพีที่อยู่
analytics
rank
รายเดือน
g-ad
ลิ้ง
แบบฟอร์มขอเป็นเพื่อน

เพิ่มผู้ใช้นี้เป็นเพื่อน

ข้อความบันทึกล่าสุด
RSS