อุตสาหกรรมการพิมพ์และการโฆษณาหนังสือ-4

ใรตอนปลายศตวรรษที่17 จำนวนประชากรในกรุงเกียวโต โอซาก้า และโตเกียวมีมากพอ ๆ กัน (ในสมัยนั้นโตเกียวมีประชากรประมาณ 5 แสนคน) แต่ต่อมาประชากรในกรุงโตเกียวมีเพิ่มมากขึ้น ในที่สุดศูนย์กลางวัฒนธรรมญึ่ปุ่นจึงยายจากกรุงเกียวโตและโอซาก้าไปอยู่ที่โตเกียวแทน จึงทำให้ภาษาโตเกียวเคยถือว่าเป็นภาษาท้องถิ่นภาษาหนึ่ง กลับมีความสำคัญมากขึ้นในทางด้านวรรณคดีและทางด้านวัฒนธรรม ในสมัยโตะคุงะวะ โตเกียวมีชื่อว่า เอะโดะ

อุตสาหกรรมการพิมพ์และการโฆษณาหนังสือ-3

ใรสมัยเอะโดะ การอ่าน การเขียนและการดีดลูกคิด เป็นความรู้และเทศนิคที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชนในการประกอบธุรกิจการงานทุกชนิด จึงมีโรงเรียนสอนวิชาเหล่านี้ทั่วประเทศ และในตอนต้นศตวรรษที่ 18 เฉพาะในกรุงโตเกียว มีโรงเรียนประเภทดังกล่าวอยู่ถึง 800 กว่าแห่งแม้แต่คงรับใช้ก็เริ่มเขียนโคลงกัน แสดงว่าจำนวนคนที่อ่านหนังสือออกมีเพิ่มมากขึ้น แต่เดิมหนังสืออ่านเล่นจะพืมพ์จำหน่ายครั้งละร้อยหรือสองร้อยเล่ม แต่สำหรับเรื่องเมืองชิมิซุ ซึ่งพิมพ์จำหน่ายในปี ค.ศ.1638 พิมพ์ครั้งเดียวถึง 3000 เล่ม ในขณะเดียวกัน หนังสือพิมพ์เอกชนก็เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองโอซากาและโตเคียว

พื้นที่ฟรี

ปฏิทิน
05 | 2019/06 | 07
อัง พฤ
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 - - - - - -
google1
ความคิดเห็นล่าสุด
ข้อมูลส่วนตัว

ครร

Author:ครร
ขอต้อนรับเข้าสู่ FC2

หมวดหมู่
search
ไอพีที่อยู่
analytics
rank
รายเดือน
g-ad
ลิ้ง
แบบฟอร์มขอเป็นเพื่อน

เพิ่มผู้ใช้นี้เป็นเพื่อน

ข้อความบันทึกล่าสุด
RSS