ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น-1

ภาษาญี่ปุ่นมีลักษณะดังนี้
1. พยัญชนะต้นของแต่ละพยางค์จะเป็นพยัญชนะเดียว เช่น ka ki ไม่มีพยัญชนะควบ (consonant clusters) เช่น st-,str- ในภาษาอังกฤษ หรือ ปล-, กว- ในภาษาไทย
2. พยางค์หนึ่งประกอบด้วยสระตัวเดียว หรือพยัญชนะและสระก็ได้ เช่น o, ko เป็นตค้น
3. ทุกพยางค์จะลงท้ายด้วยสระ เช่น ke,ku และจะไม่มีรูปที่ลงท้ายด้วยเสียง "น" ในภาษาญี่ปุ่นขึ้น เช่น hon (หนังสือ)
4. คำที่ประกอบด้วยพยางค์เดียวก็มี เช่น me (ตา) te (มือ) แต่คำส่วนมากจะประกอบด้วย 2 พยางค์ขึ้นไป เช่น kokoro (ใจ) atama (ศีรษะ)
5. คำญี่ปุ่นแท้จะไม่มีขึ้นต้นด้วย "ร" ส่วนคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียง "ร" เป็นคำที่รับมาจากภาษาต่างประเทศและภาษาจีน เช่น rakuda (อูฐ) rappa (แตร) ran (กล้วยไม้) ryokan (โรงแรมแบบญี่ปุ่น)
6. ในภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงสูงต่ำระหว่าง 2 พยางค์ขึ้นไป ไม่มีการออกเสียงหนักและเสียงเบาเช่นในภาษาอังกฤษ

พื้นที่ฟรี

ปฏิทิน
11 | 2009/12 | 01
อัง พฤ
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
google1
ความคิดเห็นล่าสุด
ข้อมูลส่วนตัว

ครร

Author:ครร
ขอต้อนรับเข้าสู่ FC2

หมวดหมู่
search
ไอพีที่อยู่
analytics
rank
รายเดือน
g-ad
ลิ้ง
แบบฟอร์มขอเป็นเพื่อน

เพิ่มผู้ใช้นี้เป็นเพื่อน

ข้อความบันทึกล่าสุด
RSS