คำต้องห้าม imikotoba

ในภาษาไทยคำที่ฟังแล้วไม่ไพเราะหูจะเลี่ยงโดยการใช้คำผวนแทน เช่น แทนที่จะเรียกว่า "หอยอีรม" ก็เลี่ยงโดยใช้คำว่า "หอยนางรม" แทน แต่ในภาษาญี่ปุ่น คำผวนจะใช้เฉพาะในหมู่นักเลงเท่านั้น คำดังกล่าวที่ว่านี้น่าจะเรียกว่าเป็นคำกลับกัน มากกว่าที่จะเรียกว่าเป็นคำผวนเหมือนในภาษาไทย

tag : ภาษาญี่ปุ่น ถ้อยคำ ความหมาย

วัด โกยะซัน

เมื่อวานนี้ ได้ไปวัดโกยะซัน ซึ่งวัดใหญ่มาก

ที่นี่ มีแต่วัด นิกาย เท็นไดซู

วัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นเกี่ยวข้องกับศาสนาพุธทมาก

วัดสวยและเก่า.....

Kohyasan

อักขรวิธีของภาษาไทย

อักขรวิธี หมายถึงวิธีการเขียนและการใช้ระบบการเขียนของภาษาหนึ่งๆ ให้ถูกต้อง (ซึ่งภาษาหนึ่งๆ อาจมีระบบการเขียนมากกว่าหนึ่งแบบก็ได้ เช่นภาษาเคิร์ด) อักขรวิธีเป็นสิ่งที่นิยามหรืออธิบายถึงกลุ่มของสัญลักษณ์ที่ใช้ (คืออักษรหรือเครื่องหมายเสริมอักษรเป็นต้น) และกฎเกณฑ์ที่ว่าจะเรียบเรียงสัญลักษณ์เหล่านั้นอย่างไร กฎเกณฑ์เหล่านั้นอาจมีเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอน การสะกดคำ และการขึ้นต้นอักษรตัวใหญ่เข้ามาประกอบด้วย ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละภาษา บุคคลทั่วไปมักเข้าใจว่าอักขรวิธีเป็นเรื่องของการสะกดคำเพียงอย่างเดียว ความจริงคือการสะกดคำเป็นส่วนหนึ่งของอักขรวิธีเท่านั้น

จาก wiki

ไม่แน่ใจว่าตั้งแต่เมื่อไหร่......

พื้นที่ฟรี

ปฏิทิน
05 | 2010/06 | 07
อัง พฤ
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 - - -
google1
ความคิดเห็นล่าสุด
ข้อมูลส่วนตัว

ครร

Author:ครร
ขอต้อนรับเข้าสู่ FC2

หมวดหมู่
search
ไอพีที่อยู่
analytics
rank
รายเดือน
g-ad
ลิ้ง
แบบฟอร์มขอเป็นเพื่อน

เพิ่มผู้ใช้นี้เป็นเพื่อน

ข้อความบันทึกล่าสุด
RSS