คำยกย่อง หรือ KEIGO-2

สำหรับสมาชิกในครอบครัวเดียวกันก็เช่นกัน จะไม่ใช้คำเคารพ เช่น ถ้าคนภายนอกถามว่า “คุณพ่อของคุณอยู่บ้านไหมครับ” จะต้องตอบว่า “แกไม่อยู่ครับ” จะตอบว่า “บิดาท่านไม่อยู่ครับ” ไม่ได้ (ยกเว้นเด็กๆ ญี่ปุ่น ที่มักจะตอบโดยใช้คำเคารพ เมื่อพูดถึงพ่อแม่ตัวเอง) การที่ต้องตอบในลักษณะนี้ก็เพราะถือว่าคุณพ่อเป็นคนภายใน หรือเป็นพวกเดียวกันนั่นเอง แต่ในภาษาญี่ปุ่นสมัยเก่า เมื่อพูดกับผู้อาวุโส จะต้องใช้คำเคารพโดยไม่ต้องคำนึงว่าเป็นคนภายในหรือภายนอก
ในขณะที่ผู้พูดยกย่องอีกฝ่าย ฐานะของผู้พูดจะต่ำลง และถ้าผู้พูดถ่อมตัวเองเวลาพูด ฐานะของอีกฝ่ายจะสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ

tag : 敬語 KEIGO

คำยกย่อง หรือ KEIGO-1

คนญี่ปุ่นมักจะใช้คำเคารพ หรือ KEIGO เมื่อพูดกับคนภายนอก หรือพูดกับคนภายในด้วยกัน เกี่ยวกับเรื่องคนภายนอก เช่น พนักงานในบริษัทจะต้องใช้คำเคารพหรือ KEIGO เวลาพูดกับหัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง หรือประธานบริษัท แต่ถ้าพูดกับลูกค้าของบริษัทเกี่ยวกับประธานบริษัทของตัวเอง พนักงานจะไม่ใช้คำเคารพ หรือ KEIGO หรือเมื่อกล่าวพาดพิงถึงประธานบริษัทของตัวเอง ในกรณีที่ว่าก็จะไม่ใช้คำเคารพแต่ลูกค้าจะต้องใช้คำเคารพ หรือ KEIGO เมื่อกล่าวพาดพิงหรือกล่าวถึงประธานบริษัทอีกฝ่าย

tag : คำเคารพ 敬語 KEIGO

คำยกย่อง หรือ KEIGO

KEIGO มีความหมายว่า “คำเคารพ” ในภาษาญี่ปุ่นมีระบบการเลือกใช้คำเพื่อแสดงความเคารพ ถ่อมตัว และความสุภาพ ซึ่งเป็นระเบียบที่ค่อนข้างเข้มงวด จึงเป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของภาษาญี่ปุ่น

tag : KEIGO 敬語 คำเคารพ

พื้นที่ฟรี

ปฏิทิน
07 | 2010/08 | 09
อัง พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
google1
ความคิดเห็นล่าสุด
ข้อมูลส่วนตัว

ครร

Author:ครร
ขอต้อนรับเข้าสู่ FC2

หมวดหมู่
search
ไอพีที่อยู่
analytics
rank
รายเดือน
g-ad
ลิ้ง
แบบฟอร์มขอเป็นเพื่อน

เพิ่มผู้ใช้นี้เป็นเพื่อน

ข้อความบันทึกล่าสุด
RSS