อักขรวิธีของภาษาไทย

อักขรวิธี หมายถึงวิธีการเขียนและการใช้ระบบการเขียนของภาษาหนึ่งๆ ให้ถูกต้อง (ซึ่งภาษาหนึ่งๆ อาจมีระบบการเขียนมากกว่าหนึ่งแบบก็ได้ เช่นภาษาเคิร์ด) อักขรวิธีเป็นสิ่งที่นิยามหรืออธิบายถึงกลุ่มของสัญลักษณ์ที่ใช้ (คืออักษรหรือเครื่องหมายเสริมอักษรเป็นต้น) และกฎเกณฑ์ที่ว่าจะเรียบเรียงสัญลักษณ์เหล่านั้นอย่างไร กฎเกณฑ์เหล่านั้นอาจมีเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอน การสะกดคำ และการขึ้นต้นอักษรตัวใหญ่เข้ามาประกอบด้วย ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละภาษา บุคคลทั่วไปมักเข้าใจว่าอักขรวิธีเป็นเรื่องของการสะกดคำเพียงอย่างเดียว ความจริงคือการสะกดคำเป็นส่วนหนึ่งของอักขรวิธีเท่านั้น

จาก wiki

ไม่แน่ใจว่าตั้งแต่เมื่อไหร่......

ความหลากหลายภาษาญี่ปุ่น

เด็กญี่ปุ่นเกือบทุกคนจะได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ครูในโรงเรียนประถมศึกษาส่วนมากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย แบบเรียนทุกเล่มเขียนด้วยภาษามาตรฐานครอบครัวชาวญี่ปุ่นจะอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวัน ไม่ว่าในเมืองหรือชนบทเกือบทุกครอบครัวจะดูทีวี สิ่งเหล่านี้ทำให้ภาษามาตรฐานของญี่ปุ่นแพร่หลายไปทั่วประเทศ นอกจากภาษามาตรฐานแล้ว ญี่ปุ่นยังมีภาษาท้องถิ่งอีกมากมาย

ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น-1

ภาษาญี่ปุ่นมีลักษณะดังนี้
1. พยัญชนะต้นของแต่ละพยางค์จะเป็นพยัญชนะเดียว เช่น ka ki ไม่มีพยัญชนะควบ (consonant clusters) เช่น st-,str- ในภาษาอังกฤษ หรือ ปล-, กว- ในภาษาไทย
2. พยางค์หนึ่งประกอบด้วยสระตัวเดียว หรือพยัญชนะและสระก็ได้ เช่น o, ko เป็นตค้น
3. ทุกพยางค์จะลงท้ายด้วยสระ เช่น ke,ku และจะไม่มีรูปที่ลงท้ายด้วยเสียง "น" ในภาษาญี่ปุ่นขึ้น เช่น hon (หนังสือ)
4. คำที่ประกอบด้วยพยางค์เดียวก็มี เช่น me (ตา) te (มือ) แต่คำส่วนมากจะประกอบด้วย 2 พยางค์ขึ้นไป เช่น kokoro (ใจ) atama (ศีรษะ)
5. คำญี่ปุ่นแท้จะไม่มีขึ้นต้นด้วย "ร" ส่วนคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียง "ร" เป็นคำที่รับมาจากภาษาต่างประเทศและภาษาจีน เช่น rakuda (อูฐ) rappa (แตร) ran (กล้วยไม้) ryokan (โรงแรมแบบญี่ปุ่น)
6. ในภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงสูงต่ำระหว่าง 2 พยางค์ขึ้นไป ไม่มีการออกเสียงหนักและเสียงเบาเช่นในภาษาอังกฤษ

ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น

ลักษณะของภาษาญี่ปุ่นที่จัดอยู่ในตระกูลเดียวกับภาษาจีนและภาษาไทย คือใช้คำพยางค์เดี่ยว(monosyllabic)มีวรรณยุกต์(tonal)และใช้คำโดดๆ(isolated) เช่น ฉัน รัก เธอ นอกจากนั้นลำดับของคำในประโยค(word-order) ยังแสดงหน้าที่ของคำทางไวยากรณ์ ดังนั้นถ้าลำดับของคำเปลี่ยนไป ความหมายของประโยคนั้นก็จะเปลี่ยนไปด้วย

ชนชาติญี่ปุ่น-6

พอศตวรรษที่ 4 และ 5 ชนเผ่านักรบนี้ได้ขยายอำนาจไปจนถึงทางภาคกลางของเกาะฮนซู ชนเผ่านักรบนี้มีอุปนิสัยใจคอเช่นเดียวกับชนเผ่าที่อาศัยอยู่ทางเหนือของเอเซีย ซึ่งก็คือพวก จึน.ซุ และ มันจุซ ชนเผ่าเหล่านี้ชอบขี่ม้า ใส่เกราะ และสวมหมวกเหล็ก

พื้นที่ฟรี

ปฏิทิน
05 | 2018/06 | 07
อัง พฤ
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
google1
ความคิดเห็นล่าสุด
ข้อมูลส่วนตัว

ครร

Author:ครร
ขอต้อนรับเข้าสู่ FC2

หมวดหมู่
search
ไอพีที่อยู่
analytics
rank
รายเดือน
g-ad
ลิ้ง
แบบฟอร์มขอเป็นเพื่อน

เพิ่มผู้ใช้นี้เป็นเพื่อน

ข้อความบันทึกล่าสุด
RSS